Skip to content

Mūsu stāsts

SIA ZEDRA ir par energopārvaldības, energoefektivitātes un ilgtspējas uzlabošanu uzņemumos un organizācijās.

Jau vairāk kā 15 gadus palīdzam uzņēmumiem un organizācijām sasniegt energopārvaldības un energoefektivitātes mērķus. Izstrādājam BMS un EMS projektus. No 2013. gada piedalamies ISO 50001 auditos un ieviešam ISO 50001 standartu. Visu šo laiku esam izglītojušies, strādājuši un izdarījuši secinājumus, par to, kas ir vajadzīgs veiksmīgai enegopārvaldībai uzņēmumos un organizācijās:

  • Digitalizācija
  • Rutīnas energopārvaldības darbu automatizācija
  • Maksimāla visu  pieejamo patēriņa un rezultāta datu sakoncentrēšana vienā platformā
  • Iegūto datu jēgpilna analīze

Šīs darbības ļauj pieņemt pamatotus, uz faktiem balstītus un finansiāli izdevīgus lēmumus. Lēmumus, kuri ir svarīgi energoefektivitātes nodrošināšanai jebkurā nozarē, kā arī produktu pašizmaksas samazināšanā  ražošanas uzņēmumos.  

Mūsu komandas vērtības

Mums pašiem jākļūst par izmaiņām, kuras vēlamies redzēt pasaulē. /Mahatma Gandijs/

ZEDRA SIA vērtība- zināšanas
Zināšanas

Apzināta rīcība, kura balstīta zināšanās, konkrētos faktos un proaktīvā attieksmē, ir gudras un inteliģentas energopārvaldības  un uzņēmējdarbības dzinējspēks.

ZEDRA SIA vērtība- kvalitāte
Kvalitāte

Kvalitāte mums nozīmē klienta prasību apmierināšanu, saistību izpildi un maksimālā rezultāta sasniegšanu.

ZEDRA SIA vērtība- mērķtiecība
Mērķtiecība

Esam gudras un jēgpilnas energopārvaldības entuziasti. Ikviens mūsu darbs tiek darīts ar mērķi uzlabot energoefektivitāti un ēku vadību tādā līmenī, lai ieguvējs ir gan klients, gan valsts, gan planēta uz kuras dzīvojam. 

ZEDRA SIA vērtība- sadarbība
Sadarbība

Būt ,,uz viena viļņa” gan uzņēmumā, gan ar klientiem un sadarbības partneriem ir augstākais baudījums. Tas sniedz gandarījumu un enerģiju darbu izpildei, ideju ģenerēšanai un attīstībai.

Mūsu vadība

Jānis Šipkovs valdes loceklis

M.sc.ing, RTU – BF SGŪTI

VAS – BMS sistēmas kopš 2002. gada

Viedo skaitītāju sistēmas kopš 2008. gada

ISO 50001 vadošais auditors kopš  2013. gada

  +371 29146633

Vīzija

  • Palīdzēt klientiem maksimāli pietuvināties ,,gandrīz nulles enerģijas ēku” principam, saglabājot augstu darba ražīgumu un komfortu ēkās.
  • Mēs ticam idejai, ka digitalizācija un rutīnas darbu automatizācija sniedz iespēju cilvēkiem darīt darbu efektīvāk un radošāk. Tas  paver durvis jaunām idejām un progresīviem risinājumiem.  

Mūsu mērķis

  • Likt lietā savu pieredzi un zināšanas, lai mūsu klientu mērķi energoefektivitātes paaugstināšanas jomā tiktu sasniegti ātri, inteliģenti un kvalitatīvi.
  • Attīstīties par stipru, progresīvu un profesionālu pasaules līmeņa inženierzinātņu uzņēmumu.
  • Veicināt saimniecisku attieksmi pret enerģijas un dabas resursiem.

Vēlaties uzlabot energoefektivitāti un energopārvaldību, bet nezināt ar ko sākt.

Sazinieties ar mums, palīdzēsim rast risinājumu tieši Jūsu situācijai un kopā izstrādāsim rīcības plānu.

Energoefektivitātes un energopārvaldības risinājumi ZEDRA SIA