Skip to content

EMS - enerģijas monitoringa sistēmu projektēšana

Vajadzīgs EMS projekts? Esat nonācis īstajā vietā!

Klimata neitralitātes mērķi, dekarbonizācija, fosilo resursu patēriņa samazināšana, klimata pārmaiņas. Cik daudz vārdu, cik daudz nozīmju. Kā sasniegt visus šo mērķus bez mērījumiem? Gandrīz neiespējami.

Pareizi uzprojektēta un ieviesta enerģijas monitoringa sistēma EMS ir lielisks rīks, lai samazinātu izmaksas, uzlabotu efektivitāti un sasniegtu ilgtspējības mērķus.

EMS projektēšanas darbi

Piedāvājam:

Enerģijas monitoringa sistēmu EMS projektēšana ZEDRA SIA. Skaitītāju nolasīšanas sistēma.
pieredze-balts
Gadu pieredze
zedra-atri-balts
Ātra darbu izpilde
zedra-team-balts
Profesionāla komanda

Jums vajadzīgs EMS projekts ?

EMS enerģijas monitoringa sistēmas darbības princips

Izmantojiet EMS informētu lēmumu pieņemšanā un problēmu risināšanā.

mērīt EMS
Mērīt

Apkopojiet enerģijas datus visā objektā. Esošie vai jaunie skaitītāji mēra, vāc un piegādā būtiskus datus no galvenajiem patēriņa punktiem visā jūsu elektrības vai siltuma sistēmā.

vizualizēt EMS
Vizualizēt

Pārvērtiet datus par rīcībai noderīgu informāciju. Enerģijas monitoringa sistēma nodrošina izlietotās enerģijas datu pārdomātu vizualizāciju.

analizēt EMS
Analizēt

Enerģija ir darbs. Nav iespējams patērēt enerģiju nepaveicot darbu. Šajā etapā enerģijas patēriņš ir jāsavieno ar procesiem un produktiem, kas rada pievienoto vētrību. 

rīkoties EMS
Rīkoties

Izmantojiet praktiski izmantojamu informāciju, lai pieņemtu saprātīgus lēmumus un veiktu operatīvās izmaiņas vai realizētu uzlabojumus.

Bieži uzdotie jautājumi par EMS

Enerģijas monitoringa sistēma = Skaitītāju nolasīšanas sistēma

Elektrības, siltuma, gāzes, tvaika un arī ūdens skaitītājus var pieslēgt pie attālinātās datu nolasīšanas sistēmas. Infrastruktūra datu plūsmai: skaitītājs – datubāze visām sistēmām ir vienāda. Datu atspoguļojums gan var būt dažāds, ļoti primitīvās sistēmās redzēsiet tikai skaitītāja rādījumus (var pat nebut iespeja redzēt stundas, dienas patēriņus), augstas klases sistēmās būs automatizēta datu analīze, iespēja datus attēlot visdažādākajos veidos.

Rūpnīcām, ēkām, iekārtām, kuru enerģijas patēriņš ir būtisks. Nesenie LR likumu grozījumi nosaka, ka objektiem ar AVK sistēmām lielākām par 290 kW, saimniekam detalizēti jāseko līdzi enerģijas patēriņam, sistēmai automātiski jābrīdina par patēriņa anomālijām.

EMS ir vajadzīgs lai uzraudzītu apsaimniekošanas procesus, sekotu servisa organizācijas darbam. EMS var detalaizēti noteikt, kurā brīdī ir veiktas izmaiņas iekārtu darbībā un kāds efekts enerģijas patēriņā ir bijis. Tehniskie dienesti ir noslogoti un ēku īpašnieki to darbu vērtē arī no energoefektivitātes puses. EMS ir pirmais instruments, kurā vērtēt cilvēku un sistēmu darbību. Nav iespejams kvalitatīvi katru dienu apstaigātu visus skaitītājus un pierakstīt to rādījumus, pēc tam excelī veikt aprēķinus. Tas ir EMS robota darbs. Izglītotu tehnisko cilvēku laiks ir pietiekami vērts, lai to izmantotu lietderīgi, pastaigām veltot brīvdienas.

Tehniskie darbinieki sāk strādāt atbildīgāki. Nav iespējamas atrunas par enerģijas patēriņa pieagumu dēļ “aukstās ziemas”. EMS var savienot enerģijas datus ar ietekmējošajiem faktoriem, izsakot procesa patēriņu koeficientā, kāds ir l uz 100 km auto pasaulē. Enerģijas dati kļūst pieejami plašākam cilvēku lokam, iekļaujot visas parsonas ar būtisku ietekmi eneģijas patēriņam. Vadība var efektīvi vadīt energopārvaldību, jo var uzstādīt mērķus un prasīt padotajiem izanalizēt būtiskas novirzes no robežām. EMS ļauj energopārvaldību pārvērst par ikdienas procesu.

1. EMS nav uzstādīti mērķi. Bez gada, ceturkšna vai dekādes mērķiem nav viegli organizēt energopārvaldības procesu. 

2. EMS nav piemeklēti ietekmējošie faktori. Automašīnas patēriņu nevaram analizēt izmantojot tikai patērētos litrus, tas pats attiecās uz kWh patēriņu jebkurā procesā.  

3. EMS nav pieejams cilvēkiem ar būtisku ietekmi uz patēriņu. Piemēram, pašvaldībā skolas siltummezgla regulēšana ir uzticēta servisa firmai. Tātad servisa firmai ir jānodrošina pieeja un jāapmāca speciālistu analizēt patēriņa veiktspēju. 

4. EMS nav pievienoti būtiski skaitītāji. Bieži EMS mēģina uzbūvēt uz BMS sistēmu moduļiem, bet tajos var būt grūtības iekļaut ieejošo skaitītāju datus, piemēram, Sadales Tīkls. Iepazīstieties ar www.energodati.lv piedāvājumu.

5. EMS izbūvē bez projekta. Bieži par EMS uzrāda excel failus. Jā, dati excelī varbūt pat nonāk automātiski, bet datu pieejamība ir ierobežota. Redzētas arī lokālas sistēmas, kas pieejamas uz mūsdienīga skārienjutīga ekrāna galvenājā elektro sadalnē. Tātad dati ir, bet EMS uzdevums ir labāka pārvaldība, ņemot vērā enerģijas datus. 

 

Energoefektivitātes monitoringa cikls ZEDRA SIA

EMS projektu klienti

Mūsu mērķis ir apmierināti klienti un uzlabota energoefektivitāte.

Radās jautājumi par EMS projektēšanas darbiem?
Lūdzu, rakstiet. Mēs ar Jums sazināsimies :
Energoefektivitātes un energopārvaldības risinājumi ZEDRA SIA